Прва поштанска марка у Србији издата је 1866. године. На њој је приказан тадашњи српски грб, са натписом ”К. С. ПОШТА” (Кнежевска српска пошта) изнад њега, док је испод вредност од једне паре.