Skip to main content Skip to search

Органи и организација

Скупштина СФС

Највиши орган управљања СФС је Скупштина коју чине делегати Чланица. Све Чланице су дужне да у благовремено доставе СФС тачан број својих чланова како би се могла припремити одлука о расписивању избора и предлози за доношење потребних аката. Чланице одређују број делегата (члана/чланова Скупштине) за свако редовно, ванредно, редовно изборно или ванредно изборно заседање Скупштине у складу са бројем својих чланова.

Управни одбор СФС

Управни одбор СФС броји 5 чланова и то: председника СФС, два потпредседника и 2 члана, који су сви обавезно чланови Чланица СФС.

На изборној скупштини СФС 07. јуна 2021. године у просторијама Српског филателистичког клуба (СФК) једногласно су изабрани председник Савеза филателиста Србије (СФС) и чланови новог управног одбора СФС са мандатом од 4 године.

Управни одбор чине:

 • Никола Љубичић (СФК) – председник
 • Александар Крстић (СФК) – потпредседник
 • Горан Војиновић (ФД Београд) – члан
 • Жељко Поповић (УФ Апатин) – члан
 • Светислав Д. Јелић (СФД) – члан

Надзорни одбор СФС

Надзорни одбор је надлежан да:

 • Контролише законитост рада СФС, поштовање Статута и правилника СФС;
 • Контролише усаглашеност правилника СФС са Статутом;
 • Контролише материјално – финансијско пословање;
 • Обавља и друге активности од значаја за остваривање циљева и задатака СФС;
 • Контролише усклађеност Статута Чланица и Статута Савеза филателиста покрајина са овим Статутом.

На изборној скупштини СФС 07. јуна 2021. године у просторијама Српског филателистичког клуба (СФК) једногласно су изабрани чланови новог надзорног одбора СФС са мандатом од 4 године.

Надзорни одбор чине:

 • Драган Крстић – председник НО (ФД Београд)
 • Бранислав Перић (СФК)
 • Богдан Петровић (СФК)