Skip to main content Skip to search

Органи и организација

Скупштина СФС

Највиши орган управљања СФС је Скупштина коју чине делегати Чланица. Све Чланице су дужне да у благовремено доставе СФС тачан број својих чланова како би се могла припремити одлука о расписивању избора и предлози за доношење потребних аката. Чланице одређују број делегата (члана/чланова Скупштине) за свако редовно, ванредно, редовно изборно или ванредно изборно заседање Скупштине у складу са бројем својих чланова.

Управни одбор СФС

Управни одбор СФС броји 5 чланова и то: председника СФС, два потпредседника и 2 члана, који су сви обавезно чланови Чланица СФС.

На ванредној изборној скупштини СФС одржаној 9. јануара 2024. године изабрано је ново руководство СФС.

Управни одбор чине:

 • Владимир Милић (СФД) – председник;
 • Зоран Степановић (ФД Београд / СФК) – потпредседник;
 • Драган Крстић (ФД Београд) – потпредседник;
 • Филип Кулић, члан, (ДНСФ) – члан и
 • Жељко Поповић (УФ Апатин) – члан.

Надзорни одбор СФС

Надзорни одбор је надлежан да:

 • Контролише законитост рада СФС, поштовање Статута и правилника СФС;
 • Контролише усаглашеност правилника СФС са Статутом;
 • Контролише материјално – финансијско пословање;
 • Обавља и друге активности од значаја за остваривање циљева и задатака СФС;
 • Контролише усклађеност Статута Чланица и Статута Савеза филателиста покрајина са овим Статутом.

На ванредној изборној скупштини СФС одржаној 9. јануара 2024. године изабрани су чланови новог надзорног одбора СФС.

Надзорни одбор чине:

 • Растислав Спевак (ДФ Бачки Петровац) – председник;
 • Милош Вуковић (СФД) – члан и
 • Зоран Врућан (УФ Апатин) – члан.

Секретар СФС

На 1. редовној седници Управног одбора СФС одржаној 9. јануара 2024. године изабран је секретар СФС:

 • Угљеша Стефановић (ДНСФ).