Skip to main content Skip to search

O Савезу

СФС је основан 22. августа 1948. године од када делује у континуитету. Овај датум се обележава као Дан филателиста Србије.

СФС остварује своје циљеве и задатке кроз филателистичка друштва и клубове са територије Републике Србије, који се оснивају и региструју у својим седиштима на начин утврђен законом.

Циљеви и задаци СФС су:

 • Подстицање и помагање различитих активности које доприносе јачању угледа наше филателије у земљи и свету;
 • Уредно евидентирање свих чланица (филателистичких друштава и клубова);
 • Обезбеђивање и заштита права и интереса филателистичких друштава и клубова – чланица и уклађивање њихових међусобних односа;
 • Организовање филателистичких изложби регионалног и националног ранга као и међународних филателистичких изложби у сарадњи са заинтересованим институцијама;
 • Учешће филателиста на међународним филателистичким изложбама;
 • Пружање помоћи у раду и координисање заједничких акција филателиста удружених у филателистичка друштва и клубове;
 • Издавање часописа СФС и других стручних издања од интереса за филателисте;
 • Прибављање и дистрибуција филателистичких часописа, стручне литературе и другог филателистичког материјала за потребе СФС;
 • Откривање и спречавање растурања фалсификата марака и филателистичког материјала.

Делатност СФС чини:

 • Организовање филателистичких изложби националног и регионалног ранга;
 • Издавање часописа “Филателиста” и дистрибуција свим чланицама;
 • Издавање стручне литературе од интереса за изучавање наше поштанске историје и културе;
 • Дистрибуција филателистичких издања, стручне и популарне публицистике филателистичким друштвима – клубовима;
 • Организовање филателистичких семинара и предавања;
 • Пружање стручних савета филателистима;
 • Организовање аукција, сусрета филателиста и колекционара ради размене, куповине и продаје вишкова марака и другог филателистичког материјала;
 • Координисање и обједињавање рада филателистичких друштава на територији Републике Србије;
 • Сарадња са институцијама Поште Србије;
 • Предлагање тема и мотива пригодних и редовних поштанских марака и других издања Поште Србије;
 • Праћење рада чланова и додела признања заслужним члановима и институцијама;
 • Предлагање истакнутих филателиста за јавна признања, награде и одликовања;
 • Спречавање растурања сваког фалсификованог филателистичког материјала.