Прва поштанска дописница на свету пуштена је у саобраћај у Аустроугарској 1. октобра 1869. године и за то доба представљала је иновацију у поштанском саобраћају. Препознајући значај и потребу дописне карте, Кнежевина Србија се на овај корак одлучила непуне четири године касније – 1873. Претходно је кнез Милан, указом од 23. октобра 1871. године, овластио министра унутрашњих дела да пусти у оптицај саобраћајне карте односно дописнице, за унутрашњи и међународни саобраћај, онда када буде сматрао да је то неопходно. Министарство унутрашњих дела у оптицај је прво пустило дописнице за унутрашњи саобраћај, 13. јула 1873. (1. јула по старом календару.)