Учесницима Балканфиле биће додељене медаље посебно израђене за ову прилику. Оне су ливене, позлаћене а гравура је наглашене бордо бојом. Медаље су гравиране са обе стране: На предњој страни налази се лого Балканфиле, са исписаним датумом и местом одржавања. На задњој страни медаље изгравиран је грб Балканфиле у Београду који је посебно дизајниран за ову прилику. Знак Балканфиле XIX инспирисан је Београдом јер традиција српске филателије безусловно је повезана са овим градом.