Друштво новосадских филателиста је једно од најстаријих удружења филателиста у Србији. Основано је 27. фебруара 1933. године. Одмах по оснивању па све до 1940. године, Друштво активно ради на популарисању филателије, организујући између осталог 4 велике изложбе. Током II Светског рата, рад Друштва мирује, а обновљен је октобра 1946, под називом Друштво филателиста (касније и нумизматичара). Свом оригиналном називу Друштво се враћа 2017. године, остајући верно свом основном циљу – популарисању филателије и документовања историје Новог Сада. Поводом 90 година оснивања, Друштво ће издати персонализовану поштанску марку.