Skip to main content Skip to search

Спречавање растурања фалсификованог филателистичког материјала

Савез филателиста Србије има значајну улогу у спречавању растурања фалсификованог филателистичког материјала како би се заштитила аутентичност филателистичке баштине и очувао интегритет филателије.

Едукација

Савез филателиста Србије организује редовне сусрете филателиста, едукативне програме, семинаре и радионице о идентификацији фалсификата и аутентичности поштанских марака и другог филателистичког материјала. Ови програми су усмерени ка члановима Савеза, али и широј јавности, како би се повећала свест о проблему фалсификата у филателији.

Информисање

Савез филателиста Србије редовно информише своје чланове о познатим случајевима фалсификовања и пружа им смернице о томе како да препознају фалсификате. Такође, Савез упозорава јавност путем различитих канала коминикације као што су веб странице, билтени и друштвене мреже, како би се спречило ширење фалсификованог филателистичког материјала.

Сарадња са надлежним институцијама

Савез филателиста Србије успоставио је сарадњу са релевантним институцијама, као што су поштанске управе, полиција и међународне филателистичке организације. Ова сарадња укључује размену информација о познатим случајевима фалсификовања, заједничке истраге и пружање стручне подршке у идентификацији фалсификата.

Етика и регулатива

Савез филателиста Србије има развијен етички кодекс који јасно истиче забрану фалсификовања и продаје фалсификата. Такође, Савез интензивно ради на промоцији регулатива и релевантних прописа како би се смањила могућност фалсификовања и створила правна основа за санкционисање производње и дистрибуције фалсификованог филателистичког материјала.

Атестирање

Савез филателиста Србије активно сарађује са трговцима филателистичким материјалом и упозорава их на сумњиве понуде или сумњиве продавце. Са циљем да додатно отежа ширење и трговину фалсификатима, Савез филателиста Србије успоставио је систем стручног испитивања и утврђивања аутентичности филателистичког материјала.

За више детаља погледајте:

За додатне информације, питања и сугестије обратите нам се путем следеће контакт форме: