Skip to main content Skip to search

Циљеви и задаци

Циљеви и задаци Савеза филателиста Србије су:

 • подстицање и помагање различитих активности које доприносе јачању угледа наше филателије у земљи и свету;
 • уредно евидентирање свих чланица (филателистичких друштава и клубова);
 • обезбеђивање и заштита права и интереса филателистичких друштава и клубова – чланица и уклађивање њихових међусобних односа;
 • организовање филателистичких изложби регионалног и националног ранга као и међународних филателистичких изложби у сарадњи са заинтересованим институцијама;
 • учешће филателиста на међународним филателистичким изложбама;
 • пружање помоћи у раду и координисање заједничких акција филателиста удружених у филателистичка друштва и клубове;
 • издавање часописа СФС и других стручних издања од интереса за филателисте;
 • прибављање и дистрибуција филателистичких часописа, стручне литературе и другог филателистичког материјала за потребе СФС;
 • откривање и спречавање растурања фалсификата марака и филателистичког материјала.

Са циљем реализације својих основних циљева и задатака Савез филателиста Србије обавља следеће послове:

 • организовање филателистичких изложби националног и регионалног ранга;
 • издавање часописа „Филателиста“ и дистрибуцију часописа свим чланицама;
 • издавање стручне литературе од интереса за изучавање наше поштанске историје и културе;
 • дистрибуцију филателистичких издања, стручне и популарне публицистике филателистичким друштвима – клубовима;
 • организовање филателистичких семинара и предавања;
 • пружање стручних савета филателистима;
 • организовање аукција, сусрета филателиста и колекционара ради размене, куповине и продаје вишкова марака и другог филателистичког материјала;
 • координисање и обједињавање рада филателистичких друштава на територији Републике Србије;
 • сарадњу са институцијама Поште Србије;
 • предлагање тема и мотива пригодних и редовних поштанских марака и других издања Поште Србије;
 • праћење рада чланова и додела признања заслужним члановима и институцијама;
 • предлагање истакнутих филателиста за јавна признања, награде и одликовања;
 • спречавање растурања сваког фалсификованог филателистичког материјала.

СФС може обављати и друге послове из области филателије, на основу одлука Скупштине СФС у складу са овим Статутом.