Прво редовно издање поштанских марака Кнежевине Србије са ликом кнеза Михаила Обреновића III, тзв. “бечко штампање”. Серија марака од три вредности (10, 20 и 40 пара) штампана је у Царској државној штампарији у Бечу 1866. године, типографском штампарском техником (књиготисак) на обичном папиру. Зупчање марака је линијско 12.