Препоручено писмо Београд Њујорк, 15. октобар 1893. године. Исправна тробојна франкатура: 2×5 пара, 2×10 пара, и 1×20 пара, укупно 50 пара.

Долазни жиг Њујорка на полеђини.