Двокружни жиг Београд у реткој црвеној боји, на препорученом писму за Ваљево, из 1857. године.