Писмо послато 1862. године из Поште Ржана за Београд. До сада су позната само четири писма са жигом Ржана.