1868. Писмо са две марке 40 пара и две марке 10 пара из поште Брзанска за Крагујевац.