Из текста ”Југословенска ваздушна пошта – коверте са дизајном Триглава”, аутор Петар Сухадолц, FRPSL AEP

“Југославија је 26. марта 1951. године издала нову коверту за ваздушну пошту (димензија 155 x 103 мм), на којој је на уштампаној вредноти (марки) био нацрт авиона који лети изнад планине Триглав, највише планине у Словенији, а у то време и у Југославији (дизајнер Јанез Трпин, гравер Сретен Грујић). Плава позадина је штампана у офсету, уштампана вреднота и пруге црвеном – типографијом. Номинална вредност је остала иста као код претходних издања авио-писама, односно 5 динара, колико је била поштарина за обично писмо у иностранство. Доплата за ваздушну пошту је варирала за сваку земљу и с временом се мењала, тако да је ова накнада плаћана додатним франкирањем”.

Не заборавите да прочитате цео текст ”Југословенска ваздушна пошта – коверте са дизајном Триглава” аутора Петра Сухадолца у најновијем издању часописа Филателиста.