У целости преносимо обраћање Александра Крстића, потпредседника СФС, члана Савета атестатора при СФС и члана Међународног жирија ФИП-а:

Поштоване колеге,

Изнео бих своје запажање у вези завршене филателистичке изложбе „СОФИЗ I“. Изложба је припремљена и постављена одлично, лако и прегледно је било могуће пратити излошке по класама, састав изложака је био зачуђујуће добар и интересантан, посебно што смо имали прилику да видимо и неколоко нових изложака што је свакако освежење у овим тешким временима.

Жири је донео исправне одлуке (поене, медаље) врло коректно, показујући велико знање и избалансираност у односу на целу изложбу што свакако није био лак посао, па излагачи са поносом могу примити освојене медаље (у електронском облику).

Једина збирка која одудара од  исправне оцене жирија је Сербија у 19. веку Др. Р. Таловића. Ова збирка је оцењена са нереалном и нетачном по поенима ВИСОКОМ великом позлаћеном медаљом, 85 поена. Вероватно је жири оцењивао збирку благонаклоно знајући да је доктор из Швајцарске на светским изложбама за своју предфилателију добијао велике златне медаље али ова збирка је у класи традиционалне филателије и поред бројних недостатака у третману, реткостима и знању има веома озбиљну замерку: изложена су и описана 5 комплетних фалсификата који су уочљиви врло лако као и неколико незупчаних марака којима су зуби одстрањени па су и то врста фалсификата витр. II десна марка.

Почећу од I витрине 10 лист марка грбуша са фалсификованим жигом,

12. лист I витрине 10 п „Бечка“ фалш марка са фалш жигом, описан као Шабац а жиг је Салаш, фалш, из много каснијег периода.

9. лист II витр. ПАРF 2 паре марка фалсификат,

10. лист II витр. све три доње марке фалсификати IV витр.

12. лист Милан 40 п зуп. 12 : 12 познати фалсификат означен од излагача као реткост из Бродбекове збирке. ??!!

Наравно поред замерки за лош насловни лист, за неодговарајући третман и за не избалансираност издања, само део задње витрине за сва издања од 1880 до 1900 само 8 листова а издање Милана 1869-1879 пет витрина – 60 листова. ОВА ЗБИРКА ПО ПРАВИЛИМА ИЗЛАГАЊА И ПО ПРАВИЛИМА ФИП-а је требала бити ДИСКВАЛИФИКОВАНА. Жалосно је што на српској изложби збирка Србије од познатог српског излагача не вреди учешћа ни на Мадагаскару где нико не зна филателистичку материју Србије. Уз похвалу организатору и жирију, нажалост провукао се један црв кој би могао да загади целу нашу филателију, па зато врло нерадо скрећем пажњу посебно будућим сакупљачима и излагачима – немојте гледати ову збирку овако се не прави ни један традиционални изложак, научите да разликујете фалсификате од оригинала јер се за сваки фалсификат одузима 5 поена и јавно се објављују у комисији за борбу против фалсификата. Молим да ово моје писмо ОБЈАВИТЕ НА САЈТУ СФС-а.

Са другарским поздравом

Александар Крстић
Потпредседник Савеза филателиста Србије
Члан међународног ФИП жирија
Атестатор за подручје Србије