Онлајн филателистичка изложба “АПАТИН 2023” је интернет филателистичка изложба са међународним учешћем, за све изложбене класе у филателији.

Изложба је 15. децембра 2023. године постављена на сајту Удружења филателиста Апатин из Апатина, на интернет адреси https://udruzenjefilatelistaapatin. org.rs/apatin2023/.

Организатори изложбе су Удружење филателиста Апатин, Associazione Italiana di Maximafilia (AIM) and Federation of Italian Philatelic Societies (FSFI).

Покровитељ онлајн филателистичке изложбе, изложбених класа у филателији “АПАТИН 2023” је општина Апатин.

Изложбу реализује Организациони одбор, који именује Управни одбор Удружења филателиста Апатин.