Каталошке информације
20. јануар 2023.
Графичка обрада: Надежда Скочајић
Вишебојни офсет „Форум” Нови Сад; з.ч. 13 ¾
1212. 8,00 дин (вишебојна) 500.000
Табак: 100 комада
Нацрт: 1212. Плод малине.
Величина марке: 24,65 x 23,2 mm
Важи неограничено.

Извор: ПОШТА СРБИЈЕ